Historie 1ste huis Gerner te Dalfsen

Historie

Historie 1ste Huis Gerner te Dalfsen

Dalfsen staat bekend om zijn adellijke huizen, ooit stond op de plek waar nu de nieuwbouwwijk Gerner Marke aan het verrijzen is, het De Hof toe Gerner.

In 1348 werd de Heer van Gerner al genoemd, de diverse bewoners der adellijke huizen in Dalfsen, waren allemaal ondergeschikt aan de Bisschop van Utrecht ( ’t Sticht ) – Gezien het gedrag der Burchtheren – rooftochten en brandstichtingen – kwam er een vergeldingsactie op gang die werd geleid door de Bisschop Jan van Arkel, zij het met ondersteuning van de drie Ijsselsteden. Zijn opvolger Bisschop Floris van Wevelinckhoven verwoestte de kastelen Gerner te Dalfsen en de kastelen Eerde en ’t Laer te Ommen. Vermoedelijk zijn in diezelfde periode ook de kastelen Rutenberg en ter Molen ten prooi gevallen aan de wraakacties.

tekening_gerner

januari, 1348

Na 1381 werd het huis herbouwd- en zal in die tijd eruit hebben gezien als een voorname boerderij of Hof- dit duurde tot ongeveer 1600. In 1591 werd door de bewoners de zijde der Staatsen gekozen. Omstreeks 1600 komen er allerlei regels voor de adel, om deel uit te maken van het Bestuur in Overijssel. Eén van de eisen was dat men geacht werd een adellijk huis in eigendom te hebben. Rond die periode moet het Huis Gerner, met haar grachten gebouwd zijn. Zie de prent hier boven.

januari, 1591

Dit huis is tot laat in de 17e eeuw bewoond geweest door de adellijke familie Van Ittersum. Daarna kwam het huis in handen van Jhr.Arend van Echten tot Arendhorst en Gerner. Hij was geboren in 1733 en in 1780 huwde hij met Joanna Antoinetta Gertruid d’Eysschen tot Gerner- erfgenaam van de familie van Ittersum, waardoor hij Gerner aan zijn naam kon toevoegen en zitting kon nemen in het Overijsselse bestuur. Zijn vrouw overleed in 1804 en hijzelf volgde haar in de dood in 1818. Omdat het Huis Gerner alras na zijn dood in vervallen staat was geraakt, werd het Huis Gerner gesloopt.

Hier de kaart- waar te zien is- waar het ouder Huis Gerner zich bevond – tevens staat hier al aangegeven de huidige locatie van het huidige Landgoed Gerner met daarop ons Hotel Restaurant HAERSOLTE en ons pannenkoekenhuis De Barones.

kaart_dalfsen

januari, 1733

Historie 2e Landgoed Gerner te Dalfsen

De huidige locatie van Landgoed Gerner, was door vererving in handen gekomen van Johan Frederik Baron van Haersolte van Zuthem, geboren op 15 oktober 1880 te Zwolle.

oktober, 1880

Johan Frederik Baron van Haersholte van Zuthem liet zijn oog vallen op zijn bezittingen te Dalfsen en begon de bouw van zijn huis in 1930. De bouwer was de heer Stokvis uit Oudleusen en velen hebben gewerkt aan de voltooiing ervan. De haardpartijen die geplaatst werden, kwamen uit andere adellijke huizen, die gesloopt waren en hun nieuwe bestemming vonden in de salon en bibliotheek van Landgoed Gerner.

Hieronder volgen wat foto’s van de bouw van het huis in 1930.

januari, 1930

bouw_gerner

januari, 1930

bouw_landgoed_gerner

januari, 1930

bouw_landgoed_gerner2

januari, 1930

De villa is haar gereed – Hieronder zien wij het in Bentheimer zandsteen uitgehakte familiewapen der familie van Haersolte – nu ingemetseld in de muur van de binnenplaats van Hotel Restaurant Haersolte.

familiewapen_bentheimer_zandsteen

 

januari, 1930

Nadat de familie overleden was en de kinderen vertrokken waren naar elders, kwam het Landgoed Gerner in verschillende handen- hij was onderdeel van het Ministerie van W.V.C. het diende als opvang huis voor de cliënten van Philadelphia en uiteindelijk kwam het in bezit van een verzekeringsmaatschappij, die het in 1997 verkocht aan de heer en mevrouw J.Bosch- van der Linde, die achter het oude pand uitbreidde met Hotelkamers en voor zichzelf een nieuw huis aan de rand van het bos lieten bouwen.

januari, 1997

johan_goutbeek

januari, 1997