Voorwaarden en huis- en gedragsregels

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze kunt u hier vinden. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op uw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Wenst u de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) in een andere taal, klik dan op de onderstaande link:

Aanvullende voorwaarden
Naast de Uniforme Voorwaarden Horeca, zijn aanvullende voorwaarden van toepassing op de door u aangegane overeenkomsten. Meer informatie over de aanvullende voorwaarden vindt u hier.

Aanvullende corona voorwaarden
Gezien de huidige maatregelen omtrent COVID-19 willen wij u graag attenderen dat u en uw gezelschap, wanneer zij niet onder één huishouden vallen, ten alle tijden 1½  meter afstand van elkaar dienen te bewaren. Daarbij dienen zij plaats te nemen aan een tafel en is het niet toegestaan om staand (dranken)consumpties te nuttigen. Wij willen u bij deze vriendelijk verzoeken om deze regels in acht te nemen. Voor uw eigen gezondheid, maar ook die van uw medegasten en onze medewerkers. Mocht bij wettelijke handhaving blijken dat door overtredingen, veroorzaakt door u of uw gezelschap, eventuele kosten en boetes voortvloeien, zijn wij genoodzaakt deze kosten aan u door te berekenen.

Huisregels
Voor iedereen moet het gezellig, leefbaar en veilig blijven, daarom zijn er standaard huis- en gedragsregels van toepassing.  Meer informatie over de geldende regels kunt u hier vinden.