Voorwaarden en huis- en gedragsregels

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze kunt u hier vinden. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op uw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Wenst u de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) in het Engels te lezen, klik dan hier.